Inilah!!! Pahala Yang Tidak Kita Sadari

Inilah!!! Pahala Yang Tidak Kita Sadari – Sahabat Muslimah, bila seseorang mengerjakan suatu perbuatan baik, tetapi tidak bermaksud untuk mendapatkan pahala karena ketidak-tahuannya tentang pahala. Dengan keyakinan kuat selama apa yang diyakini dan dikerjakannya selaras dengan perintah Allah dan tidak menyimpang dari syariat Islam Insya Allah dia akan dicintai Allah, diberi rahmat dan juga pahala besar.

Nah Sahabat, apakah melakukannya akan mendapatkan pahala?. Untuk lebih jelasnya silahkan simak ulasan berikut ini dengan seksama.

Inilah!!! Pahala Yang Tidak Kita Sadari

Dalam Al-Lajnah ad-Daimah Li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al Ifta menjawab :

Selama dia maksudkan perbuatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan amalnya itu sesuai dengan syariat yang suci, maka dia mendapatkan pahala yang telah Allah tentukan bagi amal tersebut, sekalipun tidak disadari oleh pelakunya. (Fatawa li al-Lajnah ad-Daimah Li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al ifta, 1/777).

Allah ‘Azza wa Jalla adalah Dzat yang Maha Pemurah kepada hamba-hambaNya yang berupaya berbuat kebajikan. Seorang mukmin dan mukminah tentunya sangat berharap setiap detik amal shalih di sisi-Nya. Setiap ucapan, lintasan hati yang tersembunyi, perbuatan lahiriyah anggota badan, dan berbagai amalan baik besar maupun kecil hendaknya diniati sebagai ibadah kepada Allah Ta’ala.

Contoh Amalan Yang Tidak Disadari

Sebagai ibu rumah tangga tentunya banyak pahala yang mampu diraih tatkala menjadikan aktivitas pekerjaan rumah tangga dengan niat mendekatkan diri pada Allah Ta’ala. Melayani kebutuhan suami dan anak, mendidik buah hati mentaati suami, membereskan pekerjaan dapur, memasak, dan lain-lain sungguh sebuah ladang amal shalih yang bertabur pahala dan cinta Allah.

Seorang istri shalihah harus menyadari bahwa betahnya dia di rumah dalam rangka taat kepada Allah dan berbakti pada suaminya dinilai sebagai ibadah. Dari bilik rumah yang sempit sekalipun ia mampu mengumpulkan pundi-pundi pahala. Seperti shalat wajib, puasa, membaca Al Qur’an, memperbanyak dzikir, mendidik anak, dan lain-lain adalah kesempatan emas untuk memperbanyak bekal menuju Allah Ta’ala.

Wanita yang berupaya menjaga agamanya, akhlaknya, kehormatannya dan menjauhi perilaku orang-orang menyimpang niscaya ia akan bahagia. Tatkala ada keperluan penting seperti menuntut ilmu, memenuhi hajat pentingnya hingga dibutuhkan untuk keluar rumah, maka itupun akan menuai pahala ketika benar-benar diniatkan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Ta’ala.

Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 :Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma tentang firman Allah Ta’ala, Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait€ ia berkata, Ayat ini turun berkenaan istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam secara khusus.

Maksudnya, isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah, dan keluar rumah hanyalah jika ada keperluan yang dibenarkan syara’. Perintah ini juga meliputi segenap wanita mukminah. Tetap di dalam rumah dapat lebih menyelamatkan dan menjaga mereka.

Yakni sebelum datangnya Islam, di mana kaum wanita memperlihatkan kecantikannya kepada laki-laki. Setelah Islam datang, maka yang boleh ditampakkan adalah perhiasan yang biasa tampak saja, lihat lebih jelasnya di tafsir surah An Nuur: 31. Menurut Syaikh As Sadiy, maksud ayat tersebut adalah janganlah kamu sering keluar sambil berdandan dan memakai wewangian sebagaimana kebiasaan orang-orang Jahiliyyah dahulu yang tidak memiliki ilmu dan agama. Ini semua adalah untuk menghindari keburukan dan sebab-sebab yang membawa kepadanya.

Demikian pula keburukan dan kotoran, dengan adanya perintah dan larangan itu. Ahlul bait di sini, yaitu keluarga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Demikian ulasan tentang Inilah!!! Pahala Yang Tidak Kita Sadari. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Terimakasih.