10 Ketentuan Syarat Sah Menjadi Imam

10 Ketentuan Syarat Sah Menjadi Imam – Sahabat Muslimah, sebagai istri tentu kita ingin memiliki seseorang yang bisa menjadi pemimpin dalam keluarga atau biasa disebut dengan imam. Tentu ada beberapa kriteria dalam memilih imam, yang mana bisa membimbing kita, mengarahkan, menjaga, serta menjadi imam yang soleh.

Nah Sahabat, apa saja sih ketentuan syarat sah menjadi imam?

10 Ketentuan Syarat Sah Menjadi Imam

Syarat Menjadi Imam

Sebagaimana umat muslim ketika hendak melakukan ibadah tentu harus ada bimbingan dari seseorang yang sudah mengetahuinya. Apalagi urusan sholat yang mana kewajiban setiap umat muslim dalam 5 waktu 1 hari. Dalam Surat Al-Furqan Ayat 74 Allah berfirman :Artinya : “Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Di dalam Hadits Bukhari No. 595 juga menerangkan,Artinya : “Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: “Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat).” Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: “Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di antara kalian.”

Tentu ada beberapa hal yang harus dipenuhi terutama menjadi pemimpin yaitu imam. Adapun Syarat sahnya untuk menjadi seorang Imam, yaitu :

1) Islam,

Tidak sah solat yang diimamkan oleh seseorang yang kafir.

2) Berakal,

Tidak sah solat yang diimamkan oleh seseorang yang gila. Ini kerana, solat yang dilakukan oleh orang yang disahkan gila tersebut tidak sah. Tetapi jika gila itu bermusim maka solat ketika dia sihat sah tetapi adalah dibenci. Ini kerana dikhuatiri penyakit gilanya itu berulang ketika dia menunaikan solat.

3) Baligh,

Tidak sah solat yang diimamkan seseorang mumayiz kepada seorang yang baligh di dalam solat wajib dan sunat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud, “Janganlah diimamkan solat itu oleh seorang budak sehingga dia baligh.”

Karena dalam hal ini orang yang melakukan solat adalah dalam keadaan sempurna sedangkan budak atau kanak-kanak itu bukan daripada ahli yang sempurna.

Imam Syafi’i berpendapat, harus orang yang baligh menjadi makmum kepada imam yang belum Mumaiyiz. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Amr bin Salamah: “Aku telah mengimamkan solat di zaman Rasulullah s.a.w sedang aku adalah anak yang baru berumur tujuh tahun.” (Riwayat Bukhari)

4) Lelaki yang sejati sekiranya yang menjadi makmum itu adalah lelaki.

Tidak sah solat yang diimamkan oleh seorang perempuan atau khunsa bagi makmum lelaki baik dalam solat fardu atau sunat. Sekiranya yang menjadi makmum itu perempuan semata-mata maka tidak di syaratkan lelaki menjadi imam bagi jama’ah tersebut.

5) Bersih daripada hadas dan kekotoran.

Tidak sah menjadi imam yang berhadas atau orang yang terdapat najis pada badannya, pakaiannya baik dalam keadaan dia mengetahui hal tersebut atau lupa.

6) Baik bacaannya dan mengetahui rukun-rukunnya.

Seseorang imam hendaklah baik bacaannya karena solat tidak sah melainkan dengan bacaan dan mengetahui rukun-rukun solat. Tidak sah seseorang qari’ menjadi makmum kepada seseorang yang buta huruf (jumhur) dan wajib bagi qari’ mengulangi solatnya. Seperti mana keadaannya tidak menjadi makmum kepada seseorang yang tidak mampu ruku’, sujud atau tidak boleh duduk ataupun tidak mampu mengadap kiblat.

7) Keadaan yang bukan makmum.

Tidak sah solat bagi makmum yang mengikut makmum lain sebagai imam. Mengikut seseorang yang sudah terputus dengan imamnya disebabkan masbuq (orang yang tertinggal dalam raka’at sholat) :

Al-Hanafiah: tidak harus menjadi seseorang masbuq itu sebagai ikut-ikutan karena dia telah mengikut (makmum). Oleh yang demikian tersebut tidak boleh diikuti.

Al-Malikiah: tidak harus menjadikan seseorang yang masbuk itu sebagai ikutan karena dia tadi mengikut (makmum). Namun adapun yang mudrik (tidak sempat raka’at bersama imam boleh diikuti apabila dia bangkit untuk menunaikan solatnya dan hendaklah mudrik yang tidak sempat rakaat tadi berniat menjadi imam. Karena ketika itu dia sedang solat berseorangan dan tidak tetap hukum makmum.

Al-Syafi’iyyah: terputus / menurut imam dengan semata-mata keluarnya imam dari sholat sama halnya dengan memberi salam atau dengan sebab terbatalnya wudhu. Ini karena keluarnya dari ikatan antara imam dan makmum maka pada saat itu dia boleh mengikuti orang lain yang ganti imam atau orang lain yang mengikutnya sebagai imam.

Kesimpulannya : al-Hanafiah dan Malikiah tidak mengharuskan mengikut seseorang yang asalnya mengikut selepas imam memberi salam, dan harus pada Al-Syafieyyah dan al-Hanabilah. Ini adalah lebih utama.

8) Syarat khas pada al-Hanafiah dan al-Hanabilah: sejahtera daripada keuzuran.

Tidak lama ketika buang air, sering terkentut dan batuk makruh bagi orang yang mempunyai penyakit-penyakit ini menjadi imam. Sekiranya seseorang yang mempunyai satu keundzuran adalah lebih utama menjadi imam daripada orang yang mempunyai dua keuzuran.

Adapun pendapat al-Malikiah tidak mensyaratkan, syarat ini tetapi dihukum makruh menjadi imam selagi mana tidak terbatal wudhunya.

Begitu juga pendapat bagi Al-Syafi’iyyah tidak mensyaratkan syarat ini dan sah menjadi imam bagi orang yang mempunyai keundzuran ini dan tidak perlu mengulangi solat tersebut.

9) Imam mesti seorang yang fasih al-lisan.

Mampu menyebut huruf-huruf di dalam al-Quran dari makhraj dan sifatnya.

10) Al-Hanafiah dan Al-Syafieyyah mensyaratkan supaya solat itu diimamkan oleh orang yang bermazhab yang sama dengan makmum.

Sekiranya seseorang yang bermazhab Hanafi solat di belakang seorang imam bermazhab Syafi’i yang mengalir darah pada tubuhnya dan tidak berwudhu selepas itu atau sholat seorang yang bermazhab Syafi’i di belakang seseorang bermazhab Hanafi yang menyentuh perempuan dan tidak berwudhu, maka solat makmum itu batal karena setiap mazhab melihat kepada batalnya sholat imam itu tadi.

Al-Hanafiah berpendapat sholat di belakang imam yang bermazhab Syafi’i adalah makruh.

Demikianlah pembahasan tentang 10 Ketentuan Syarat Sah Menjadi Imam, semoga dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan kita semua. Terimakasih.